10 อันดับ การ์ตูนแฟนสาว ในฝันของหนุ่มๆ


10คากุระซากะ อาซึนะ จากเรื่อง คุณครูจอมเวท เนกิมะ!
อันดับที่่ 10 ได้แก่ คากุระซากะ อาซึนะ จากเรื่อง คุณครูจอมเวท เนกิมะ!
 
 
 
9คุโรคามิ คุจิระ จากเรื่อง Medaka Box
อันดับที่่ 9 ได้แก่ คุโรคามิ คุจิระ จากเรื่อง Medaka Box
 
 
 
8คัตสึะ ฮินางิกุ จากเรื่อง ฮายาเตะพ่อบ้านประจัญบาน
อันดับที่่ 8 ได้แก่ คัตสึะ ฮินางิกุ จากเรื่อง ฮายาเตะพ่อบ้านประจัญบาน
 
 
 
7อากิยามะ มิโอะ จากเรื่อง K-ON!!
อันดับที่่ 7 ได้แก่ อากิยามะ มิโอะ จากเรื่อง K-ON!!
 
 
 
6นากาโนะ อาสึสะ จากเรื่อง K-ON!!
อันดับที่่ 6 ได้แก่ นากาโนะ อาสึสะ จากเรื่อง K-ON!!
 
 
 
5อาซาคุระ มินามิ จากเรื่อง Touch
อันดับที่่ 5 ได้แก่ อาซาคุระ มินามิ จากเรื่อง Touch
 
 
 
4นิชิโนะ สึคาสะ จากเรื่อง Ichigo 100%
อันดับที่่ 4 ได้แก่ นิชิโนะ สึคาสะ จากเรื่อง Ichigo 100%
 
 
 
3โบอา แฮนค็อก จากเรื่อง One Piece
อันดับที่่ 3 ได้แก่ โบอา แฮนค็อก จากเรื่อง One Piece
 
 
 
2นิโค โรบิน จากเรื่อง One Piece
อันดับที่่ 2 ได้แก่ นิโค โรบิน จากเรื่อง One Piece
 
 
 
1นามิ จากเรื่อง One Piece
อันดับที่่ 1 ได้แก่ นามิ จากเรื่อง One Piece
 


10 อันดับ การ์ตูนแฟนสาว ในฝันของหนุ่มๆ