สมการโนบิตะ


สมการโนบิตะ  ถอดสมการนี้ยากจัง อิอิ
ภาพจาก อินเตอร์เนท