รับกาแฟซักแก้วไหม?

รับกาแฟซักแก้วไหม? เครื่องดื่มน่ารักๆ