เพลง : โอ้! ปลาไหลเพลง : โอ้! ปลาไหล (เต็ม Facebook เลย)