เห็ดจากเกมมาริโอ (mario)


เห็ดที่มาริโอ้กินเข้าไปแท้จริงแล้วมีไอเดียมาจากเห็ดประหลาดในวรรณกรรมเยาวชนเรื่อง อลิซในแดนมหัศจรรย์ ที่อลิซกัดด้านนึงจะทำให้ตัวโต กัดอีกด้านจะทำให้ตัวเล็ก และสีแดงจุดขาวนั้นเอามาจากรูปทรงเห็ดพิษของจริงที่ชื่อ Fly Agaric 


เห็ดนี้ชื่อ Fly Agaric (Amanita muscaria) เจ้าตัวนี้ ครบสูตรอันตรายจริงๆ  เป็น เห็ดในกลุ่มที่สร้างสารพิษ Muscarine สารพิษในกลุ่มนี้มีผลต่อระบบประสาท ทำให้ผู้รับประทานเกิดอาการเพ้อคลั่ง เคลิบเคลิ้ม หมดสติอยู่เป็นเวลานาน ไม่มีผลทางสมอง คนป่วยไม่ถึงแก่ความตาย แต่มีอาการปางตาย ยกเว้นมีโรคอื่นแทรกซ้อนหรือเป็นเด็ก 


 


เห็ดจากเกมมาริโอ กินแล้วตัวไม่โตเหมือนซุปเปอร์มาริโอนะ อัตรายจริงๆ