10 อันดับตัวละครชายจากหนังสือการ์ตูน

10 อันดับตัวละครชายจากหนังสือการ์ตูนสุดฮอต (marval)


อันดับที่ 10

Northstar

อันดับที่ 10 ตกเป็นของ Northstar

อันดับที่ 9

Nightwing

อันดับที่ 9 ตกเป็นของ Nightwing

อันดับที่ 8

Victor Mancha

อันดับที่ 8 ตกเป็นของ Victor Mancha

อันดับที่ 7

Daredevil

อันดับที่ 7 ตกเป็นของ Daredevil

อันดับที่ 6

Flash

อันดับที่ 6 ตกเป็นของ Flash

อันดับที่ 5

Green Lantern

อันดับที่ 5 ตกเป็นของ Green Lantern

อันดับที่ 4

Spiderman

อันดับที่ 4 ตกเป็นของ Spiderman

อันดับที่ 3

Angel

อันดับที่ 3 ตกเป็นของ Angel

อันดับที่ 2

Human Torch

อันดับที่ 2 ตกเป็นของ Human Torch

อันดับที่ 1

Gambit

อันดับที่ Gambit ตกเป็นของ Gambit

ข้อมูลจาก http://www.toptenthailand.com/display.php?id=1790

TAG :