10 อันดับตัวละครหญิงจากหนังสือการ์ตูนสุดฮอต (Marvel)

10 อันดับตัวละครหญิงจากหนังสือการ์ตูนสุดฮอต (Marvel)


อันดับที่ 10

Elektra

อันดับที่ 1 0 ตกเป็นของ Elektra

อันดับที่ 9

Psylocke

อันดับที่ 9 ตกเป็นขอ Psylockeง

อันดับที่ 8

Barbara Gordon, A.K.A. Oracle/Batgirl

อันดับที่ 8 ตกเป็นของ Barbara Gordon, A.K.A. Oracle/Batgirl

อันดับที่ 7

Huntress

อันดับที่ 7 ตกเป็นของ Huntress

อันดับที่ 6

Storm

อันดับที่ 6 ตกเป็นของ Storm

อันดับที่ 5

Super Girl

อันดับที่ 5 ตกเป็นของ Super Girl

อันดับที่ 4

Jean Grey

อันดับที่ 4 ตกเป็นของ Jean Grey

อันดับที่ 3

Wonderwoman

อันดับที่ 3 ตกเป็นของ Wonderwoman

อันดับที่ 2

Emma Frost

อันดับที่ 2 ตกเป็นของ Emma Frost

อันดับที่ 1

Rogue

อันดับที่ 1 ตกเป็นของ Rogue

ข้อมูลจาก http://www.toptenthailand.com/display.php?id=1794

TAG :